1 października 2018 r. spółka ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk Sp. z o.o. weszła w skład spółki ENERGA-OPERATOR SA – patrz plan połączenia.