Dane osobowe

Zarząd ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk Sp. z o.o. wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych (IOD) pana Grzegorza Drużyńskiego

Do głównych zadań IOD należy:

  • informowanie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o ich obowiązkach i doradzane im w tych sprawach
  • przeprowadzanie szkoleń i audytów pracowników oraz monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych
  • współpraca z Prezesem UODO
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla UODO

 

Kontakt do IOD: Pan Grzegorz Drużyńskitel. 723 158 802email: grzegorz.druzynski@energa.pl