O Spółce

Dane Spółki :

• Obszar działania: 15 908 km2
• Liczba obsługiwanych klientów: 408 086
• Sieć WN:  1 163 km
• Sieć SN: 11 436 km
• Sieć nn: 11 885 km
• Liczba stacji WN/SN: 43 szt.
• Liczba stacji SN: 24 szt.
• Liczba stacji SN/nn: 8 045 szt. 

 

Zarząd Spółki:

Leszek Turalski - Prezes Zarządu