Katalog usług realizowanych przez Spółkę

  • dopuszczenie do pracy na sieci ENERGA-OPERATOR SA obcych brygad realizujących inwestycje na zlecenie ENERGA-OPERATOR
  • budowa przyłączy napowietrznych i kablowych nn
  • budowa linii napowietrznych i kablowych nn
  • modernizacja przyłączy napowietrznych - w szczególności wymiana na izolowane
  • modernizacja linii napowietrznych nn - w szczególności wymiana przewodów na izolowane
  • modernizacja napowietrznych stacji słupowych SN/nn - również wymiana stacji na nowe
  • modernizacyjna wymiana rozdzielnic SN i nn w stacjach wewnętrznych SN/nn - również dobudowa/wyposażenie pola SN i nn
  • wymiana transformatorów SN/nn
  • montaż łączników sterowanych zdalnie (w tym również sygnalizatorów zwarć i urządzeń transmisji danych) w sieci napowietrznej SN oraz w stacjach wnętrzowych SN/nn
  • modernizacja pojedynczych stanowisk w liniach napowietrznych SN
  • budowa oraz modernizacja urządzeń telemechaniki stacyjnej w stacjach WN/SN oraz SN/nn
  • modernizacja/rozbudowa obwodów pierwotnych oraz wtórnych w stacjach WN/SN i SN/SN wraz z modernizacją układów zabezpieczeń na cyfrowe
  • montaż szafek dla układów bilansujących na stacjach SN/nn, doposażenie stacji SN/nn, SN/SN oraz WN/SN w urządzenia związane z programem AMI
  • modernizacja linii kablowych SN polegająca na wymianie odcinków kabli SN w zakresie wynikającym z konieczności bieżącego usuwania awarii
  • modernizacja linii napowietrznych SN w zakresie wynikającym z konieczności bieżącego usuwania awarii